3 Ιουν 2013

Η Αστυνομία Σαλαμίνος είναι υπεύθυνη για την φύλαξη των αδρανών κ. Κατσικάρη;

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η μόνη υπεύθυνη κατά νόμο, για τις διαδικασίες δέσμευσης παρανόμως εξαχθέντων προϊόντων από τα Λατομεία Αγγέλου στη Σαλαμίνα

 
Με αφορμή την ανακοίνωση του Γραφείου Ενημέρωσης του Δήμου Σαλαμίνας, σχετικά με τη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων «για τις διαδικασίες δέσμευσης παρανόμως εξαχθέντων προϊόντων από τα Λατομεία Αγγέλου στη Σαλαμίνα», από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, σημειώνονται τα εξής:...

  • Η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, έγινε για να καταστεί ξεκάθαρο σε όλους ότι η απόφασή του για σφράγιση του σπαστηροτριβείου των Λατομείων Αγγέλου, ήταν απολύτως σύννομη και λόγω αυτής ακριβώς ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να δεσμευθεί το παρανόμως εξαχθέν υλικό υπέρ του Δημοσίου.
  • Μαζί με αυτήν, διαβιβάστηκε  και έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ακριβώς για να καταστεί σαφές, ότι μετά την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση -και όχι η αιρετή Περιφέρεια ή κάποιος άλλος φορέας- έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη να προχωρήσει τις διαδικασίες δέσμευσης του παρανόμως εξαγχθέντος υλικού και μάλιστα σημειώθηκε -και ο νοών νοήτω- ότι «επιτέλους,  προχωρούν οι διαδικασίες δέσμευσης του παρανόμως εξαχθέντος υλικού, υπέρ του Δημοσίου -έστω και τώρα».
  • Η αιρετή Περιφέρεια Αττικής, που εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα μόνο για την αδειοδότηση ή μη σπαστηροτριβείου στα Λατομεία του χώρου ευθύνης της -και τίποτα άλλο- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ την όλη διαδικασία και, στο τέλος της, όταν θα ενημερωθεί επίσημα -γιατί μέχρι τώρα δεν έχει καμιά λεπτομερή ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- θα πάρει θέση για τις αβελτηρίες, τις καθυστερήσεις και τη λειτουργία όλων των σχετιζομένων υπηρεσιών, με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, απευθυνόμενη όπου χρειαστεί και ενημερώνοντας ανοιχτά, όπως κάνει πάντα, τους πολίτες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, σε κανένα σημείο της δήλωσής του, δεν αναφέρθηκε στο Δήμο Σαλαμίνας, απλούστατα γιατί ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του θέματος και ως εκ τούτου καμιά εμπλοκή. Αυτό άλλωστε φαίνεται καθαρά και από το γεγονός ότι το επίμαχο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δεν κοινοποιείται ούτε καν ενημερωτικά (!) στο Δήμο Σαλαμίνας, αλλά, κοινοποιείται -και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ουσία της υπόθεσης- στο Α.Τ. Σαλαμίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου